Algemen Ledenvergadering (ALV) 2024

Beste Finnzeilers,

Zoals ieder jaar vindt onze ALV weer plaats op de derde zondag van het jaar, dus op 21 Januari 2024. We zijn te gast bij Watersportvereniging De Vrijbuiter, Oud Loosdrechtsedijk 137, Loosdrecht. Inloop is vanaf 14:30, de vergadering start om 15:00.

Naar verwachting zal de vergadering duren tot 17:00. Hierna zal er ruimschoots gelegenheid zijn om samen een biertje (of iets anders) te drinken. Vanaf 18:00 is er een buffet, aangeboden door de Finn Club Holland aan alle aanwezigen.

Tijdens het buffet zal de Finn Fabulous Five hoofdprijs, een North Finnzeil naar keuze, verloot worden onder de aanwezigen die tenminste 4 wedstrijden van deze serie gevaren hebben.

Agenda

Notulen ALV 2023

Mvg, Chris Frijdal