Het Finn nieuws

Het Finn Nieuws was het officiële communicatie orgaan van de Finn Club Holland, maar is inmiddels opgeheven. Verslagen en andere officiële mededelingen worden nu alleen nog via deze web-site gecommuniceerd.