Zeilnummers

Voor een zeilnumnmer kan gekozen worden uit twee mogelijkheden:

  • Een FCH zeilnummer. Dit is een door de FCH uitgegeven nummer. Het betreft een opeenvolgend nummer zoals die voorheen door het KNWV werden uitgegeven;
  • Een persoonlijk zeilnummer.

Voor het aanvragen van een zeilnummer dien je lid te zijn van de Finn Club Holland (FCH). De administratie van zeilnummers is een service van de FCH aan haar leden.

Als je een boot hebt gekocht die al beschikt over een door de FCH uitgegeven zeilnummer, dan behoudt die boot haar FCH zeilnummer en kan de nieuwe eigenaar overschrijving van het FCH zeilnummer aanvragen. Uiteraard staat het de nieuwe eigenaar vrij om met een persoonlijk zeilnummer te gaan varen.

Een boot met een persoonlijk zeilnummer hoeft niet ook nog een FCH zeilnummer te hebben.

Een persoonlijk of FCH zeilnummer is een voorwaarde om aan wedstrijden in de Finn mee te mogen doen.

Eén en ander laat onverlet dat je als eigenaar verantwoordelijk bent voor de juiste internationale meetbrief en dat je in het bezit dient te zijn van een KNWV wedstrijd licentie als je wedstrijd wilt varen.

Voor het aanvragen van een persoonlijk of FCH zeilnummer is een eenmalige bijdrage van € 25,00 verschuldigd. De jaarlijkse bijdrage voor de persoonlijke zeilnummers vervalt en de afdracht naar het KNWV even zo. Een Internationaal Certificaat Pleziervaartuigen (ICP) kan je nog wel bij het KNWV verkrijgen.