Lid worden

  • Het lidmaatschap van de Finn Club Holland kost 65,- Euro per jaar. U bent dan tevens lid van de IFA.
  • Met uw aanmelding machtigt u automatisch de penningmeester van de Finn Club Holland om eenmaal per jaar het verschuldigde contributiebedrag van de door u opgegeven bank- of girorekening af te boeken middels een automatische incasso. De incasso geschiedt medio februari. Bij nieuwe aanmeldingen later in het jaar volgt de incasso medio september, resp. medio november.
  • Buitenlandse leden ontvangen jaarlijks een normale contributienota.
  • Mocht u vragen over uw aanmelding hebben of problemen ondervinden bij het aanmelden, stuur dan een mail naar de ledenadministratie: ledenadmin@finn-sailing.nl.
  • Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden voor 1 december, voorafgaande aan het nieuwe verenigingsjaar. Wanneer u binnen 14 dagen na uw opzegging geen bevestiging heeft ontvangen, dient u ervan uit te gaan dat uw opzegging niet is ontvangen en dus de opzegging niet heeft plaatsgevonden.
Middels onderstaand formulier kunt u zich aanmelden als lid van de Finn club Holland.   *
   *
   *
   *
   IBAN nr