Tulpenrace 2021 geannuleerd

Beste Finnzeilers,

Helaas noopt de uitkomst van de corona-persconferentie van 23 maart ons om de Tulpenrace 2021 te annuleren. Deze beslissing, die natuurlijk al lang in de lucht hing, is in goed overleg tussen Het Witte Huis en de Finn Club Holland genomen. Het is heel jammer dat we geen echte wedstrijden kunnen varen, maar natuurlijk zijn heel veel Finnzeilers regelmatig op het water te vinden zodat we volle kracht vooruit kunnen als wedstrijden wel weer mogelijk zijn.

Met hartelijke groet,
blijf zeilen en blijf gezond,

Chris Frijdal