Algemene Ledenvergadering (ALV)

Beste leden van de Finn Club Holland,

Traditioneel hebben we op de derde zondag van het jaar onze Algemene Leden Vergadering. We zien elkaar dan, discussiëren, lachen, nemen besluiten, drinken een biertje en eten samen. Door de Corona maatregelen is het helaas onmogelijk om deze traditie op de gebruikelijke wijze vorm te geven in 2021. Omdat het bestuur denkt dat het wel wenselijk is een ALV te houden is besloten de vergadering dit jaar digitaal via Teams te organiseren op zondag 17 januari 2021 vanaf 20:30. Zet deze datum en tijd vast in je agenda, de uitnodiging met “hoe en wat” komt later je kant op.
Notulen ALV 2020.
Agenda ALV.

Met hartelijke groet en namens het hele bestuur wens ik je fijne feestdagen.

Chris Frijdal
Voorzitter Finn Club Holland