Persoonlijk zeilnummer

Algemeen

Persoonlijke zeilnummers zijn exclusief voorbehouden aan leden van de Finn Club Holland. Pas na aanmelding als lid kunt u een nummer aanvragen. Nummers in de lijst die al bezet zijn mogen niet zonder voorafgaand overleg nogmaals aangeklikt worden. Wanneer u uw boot verkoopt mag u het persoonlijk zeilnummer niet meeverkopen. Het is uw persoonlijke zeilnummer en het hoort niet bij de boot. Wanneer u afstand doet van uw persoonlijk zeilnummer (door dit te melden of door beëindiging van uw lidmaatschap) vervalt het nummer weer aan de Finn Club Holland. Het zal op de website worden vrijgegeven en kan dan weer door ieder geïnteresseerd lid worden aangevraagd.

Info

U vaart met het persoonlijk zeilnummer i.p.v. met het in de meetbrief vermelde zeilnummer. Een persoonlijk zeilnummer is aanvullend op de bij de boot behorende meetbrief. Het verstrekken, registreren en administreren van persoonlijke zeilnummers is door het Watersportverbond gedelegeerd aan de klassenorganisatie. Na de aanmeldingsprocedure zal het Watersportverbond een certificaat met het persoonlijk zeilnummer aan het lid toesturen.

Procedure

Via onderstaande link kunt u een verzoek tot het gebruik van een persoonlijk zeilnummer indienen bij de penningmeester. Betaling zal geschieden d.m.v. automatische incasso. De penningmeester zal u een machtigingsformulier toezenden. Na retourontvangst van het ondertekende machtigingsformulier is het persoonlijke zeilnummer toegekend.

Kosten

Eenmalige aanvraag: Euro 37,-
Jaarlijkse verlenging: Euro 20,-

Nummers

De nummers 1 t/m 150 zijn vrijgegeven om te gebruiken als persoonlijk zeilnummer.