aa

Middels onderstaand formulier kunt u zich aanmelden als lid van de Finn club Holland.

  • Het lidmaatschap van de Finn Club Holland kost 65,- Euro per jaar. U bent dan tevens lid van de International Finn Association (IFA).
  • Met uw aanmelding machtigt u automatisch de penningmeester van de Finn Club Holland om eenmaal per jaar het verschuldigde contributiebedrag van de door u opgegeven bank- of girorekening af te boeken middels een automatische incasso. De incasso geschiedt medio februari. Bij nieuwe aanmeldingen later in het jaar volgt de incasso medio september, resp. medio november.
  • Buitenlandse leden ontvangen jaarlijks een normale contributienota.
  • Mocht u vragen over uw aanmelding hebben of problemen ondervinden bij het aanmelden, stuur dan een mail naar de ledenadministratie: ledenadmin@finn-sailing.nl.
  • Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden voor 1 december, voorafgaande aan het nieuwe verenigingsjaar.


   
 

Lid worden van de FCH