Page 1 of 1

ALV 2016 - Notulen

Posted: 18 Jan 2016, 10:28
by Jan K.
Geachte Bestuur,

Zou het mogelijk zijn de (concept) Notulen van de vergadering van gisteren binnenkort reeds te publiceren in plaats van vlak vóór de volgende ALV? Dat kost de secretaris even veel tijd en liggen diverse zaken bij zowel hem als de aanwezigen nog vers in het geheugen.

Met zeilersgroet,

Jan Kingma